Stichting ’t Dörpshuus NijRoon

Het dorpshuis wordt geëxploiteerd door de op 28 december 2012 opgerichte stichting ’t Dörpshuus NijRoon, die de taken heeft overgenomen van WiN (Welzijn in Noordenveld). De bestuursleden zijn momenteel Pierre Berghuis (voorzitter), Jan Katuin (secretaris), Bert Neven (penningmeester), Nellie Heuker (2e penningmeester en activiteitencommissielid), Jofien Brink (activiteitencommissielid en PR commissielid), Eddy Brandsma (digitaal onderhoud), Tieme Dekker (PR commissielid en webmaster) en Jan Spiegelaar (namens de Vereniging voor Dorpsbelangen). Alle bestuursleden komen uit Nieuw-Roden of de directe omgeving. De stichting onderhoudt contacten met de Handelsvereniging Nieuw Roden, Dorpsbelangen en De Kastelein.

Nadat Jan en Rika van der Molen na 19 jaar trouwe dienst in 2017 zijn gestopt als beheerders van het dorpshuis in Nieuw-Roden had het stichtingsbestuur van ’t Dörpshuus NijRoon de moeilijke taak om op zoek te gaan naar een nieuwe kandidaat die met evenveel passie en toewijding de functie van beheerder op zich wil nemen . Er werd een advertentie geplaatst in de regionale media en er hebben maar liefst 19 sollicitanten gereageerd. Na vele sollicitatiegesprekken is de keuze van het stichtingsbestuur uiteindelijk gevallen op Jolanda Pakes.

Jolanda woont in Nieuw-Roden, is getrouwd met Douwe en hebben een dochter.
Juli 2017 is het contract, opgesteld door Baak juristen, ondertekend door Jolanda Pakes. Namens ’t Dörpshuus NijRoon hebben getekend secretaris Jan Katuin en voorzitter Pierre Berghuis onder toeziend oog van jurist, Benjamin Berghuis.
Jolanda is op 1 september 2017 begonnen als beheerder van het dorpshuis.
Ze wordt in haar werkzaamheden ondersteund door een aantal vrijwilligers.
(Bron DitisRoden.nl)

Doelstelling

In de statuten van de vereniging is opgenomen dat de stichting tot doel heeft het in stand houden en exploiteren van een gebouw in Nieuw-Roden ten behoeve van het verenigingsleven, de vrijetijdsbesteding, de ontmoeting en de dienstverlening en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

In gewoon Nederlands betekent dit dat wij onderdak willen bieden aan alle vormen van activiteiten waar behoefte aan is bij de inwoners van Nieuw-Roden en omgeving.

Op 9 september 2021 heeft het bestuur het beleidsplan voor het dorpshuis vastgesteld.

In de media

Het RTV programma Stunen heeft in 2015 een filmpje gemaakt dat vandaag de dag nog een mooi beeld geeft van de activiteiten die mogelijk zijn in ons dorpshuis.