Welkom op de website van het ’t Dörpshuus NijRoon. Op deze site treft u informatie aan over allerlei activiteiten die  in het dorpshuis worden georganiseerd. Wij bieden mogelijkheden aan kinderen, volwassenen en senioren. Deelname aan een activiteit is soms gratis of tegen betaling van een kleine bijdrage in de kosten.

Er is een activiteitencommissie die zich bezig houdt met het organiseren van allerlei zaken, zoals klaverjassen, koersbal, intocht Sint Nicolaas, enz. Ook huren allerlei organisaties uit (de directe omgeving van) Nieuw-Roden een zaal voor hun activiteiten. Voorbeelden daarvan zijn de zang- en pianoles, de toneelclub, Baptisten gemeente, biljarten, klaverjassen, dansen en een zangkoren. Een overzicht van de diverse activiteiten die in het dorpshuis plaatsvinden kunt u vinden in de rubriek evenementen agenda.

Stichting ’t Dörpshuus NijRoon

Het dorpshuis wordt geëxploiteerd door de op 28 december 2012 opgerichte stichting ’t Dörpshuus NijRoon, die de taken heeft overgenomen van WiN (Welzijn in Noordenveld). De bestuursleden zijn Pierre Berghuis (voorzitter), Jan Katuin (secretaris), Bert Neven (penningmeester), Jofien Brink, Willem Haarsma, Nellie Heuker (penningmeester) en Piet Luursema (leden).  Alle bestuursleden komen uit Nieuw-Roden of de directe omgeving. De stichting onderhoudt contacten met de Handelsvereniging Nieuw Roden, Dorpsbelangen en De Kastelein. Tieme Dekker is de webhost van onze website.

Nadat Jan en Rika van der Molen na 19 jaar trouwe dienst zijn gestopt als beheerders van het dorpshuis in Nieuw-Roden had het stichtingsbestuur van ’t Dörpshuus NijRoon de moeilijke taak om op zoek te gaan naar een nieuwe kandidaat die met evenveel passie en toewijding de functie van beheerder op zich wil nemen . Er werd een advertentie geplaatst in de regionale media en er hebben maar liefst 19 sollicitanten gereageerd. Na vele sollicitatiegesprekken is de keuze van het stichtingsbestuur uiteindelijk gevallen op Jolanda Pakes.
Jolanda woont in Nieuw-Roden, is getrouwd met Douwe en hebben een dochter.
Woensdagmiddag 5 juli jl. is het contract, opgesteld door Baak juristen, ondertekend door Jolanda Pakes. Namens ’t Dörpshuus NijRoon hebben getekend secretaris Jan Katuin en voorzitter Pierre Berghuis onder toeziend oog van jurist, Benjamin Berghuis.
Jolanda gaat vanaf 1 september voor het dorpshuis NijRoon aan de slag.
Ze wordt in haar werkzaamheden ondersteund door een aantal vrijwilligers. (Bron DitisRoden.nl)

Doelstelling

In de statuten van de vereniging is opgenomen dat de stichting tot doel heeft het in stand houden en exploiteren van een gebouw in Nieuw-Roden ten behoeve van het verenigingsleven, de vrijetijdsbesteding, de ontmoeting en de dienstverlening en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

In gewoon Nederlands betekent dit dat wij onderdak willen bieden aan alle vormen van activiteiten waar behoefte aan is bij de inwoners van Nieuw Roden en omgeving.

Het Dorpshuis

Het dorpshuis bevindt zich op het adres Roderweg 86, 9311 PB Nieuw-Roden. Ten behoeve van de diverse activiteiten beschikt het dorpshuis over 5 ruimtes, de Grote zaal (ca. 140 m²), de Kleine zaal(ca. 24 m²), de Hoekzaal (ca. 35 m²) en De Smidse 2x (ca. 92m²). Voor de plattegrond van het dorpshuis en informatie over verhuur zie zaalverhuur. Feesten/partijen van persoonlijke aard is alleen mogelijk als u (in)direct betrokken bent bij het Dorpshuis . Consumptie is alleen mogelijk van onze eigen bar.

Het dorpshuis biedt ook onderdak aan peuterspeelzaal ‘t Drempeltje (Kidscasa).

Ook beschikken we over beeldschermen die in de grote zaal  en bij de ingang hangen en eentje die voor het raam staat die vanaf buiten zichtbaar is, waar onze agenda op staat en onze sponsoren. Voor 50 euro per jaar kunt u ook op de beeldschermen komen te staan met uw logo en op onze website inclusief onze Facebook site. Voor een advertentie op onze website hanteren wij het volgende formaat: 283×145 pixels. Wilt u een advertentie laten maken, dan kunt u terecht bij Tieme Dekker.

Het dorpshuis is bereikbaar onder telefoonnummer 050-5017129.
Het E-mailadres is: dorpshuisnieuwroden@live.nl voor huren van zalen en andere zaken.

Ook hebben we een Facebook site van ons Dorpshuis.