Stichting
’t Dörpshuus NijRoon

Eerstvolgende activiteit

Het dorpshuis wordt geëxploiteerd door de op 28 december 2012 opgerichte stichting ’t Dörpshuus NijRoon, die de taken heeft overgenomen van WiN (Welzijn in Noordenveld). De bestuursleden zijn Pierre R. Berghuis (voorzitter), Jan Donkelaar (secretaris), Jan Katuin (tweede secretaris), Bert Neven (penningmeester), Nellie Heuker (tweede penningmeester), Tieme Dekker (grafische vormgeving en onderhoud website), Jan Spiegelaar (vertegenwoordiger Dorpsbelangen Nieuw-Roden) en Jofien Brink.
Alle bestuursleden komen uit Nieuw-Roden of de directe omgeving. 

Het beheer van ’t Dörpshuus NijRoon is sinds september 2017 in handen van Jolanda Pakes. Ze wordt in haar werkzaamheden ondersteund door een aantal vrijwilligers.

Jolanda woont in Nieuw-Roden, is getrouwd met Douwe en hebben een dochter.

Doelstelling

In de statuten van de vereniging is opgenomen dat de stichting tot doel heeft het in stand houden en exploiteren van een gebouw in Nieuw-Roden ten behoeve van het verenigingsleven, de vrijetijdsbesteding, de ontmoeting en de dienstverlening en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

In gewoon Nederlands betekent dit dat wij onderdak willen bieden aan alle vormen van activiteiten waar behoefte aan is bij de inwoners van Nieuw-Roden en omgeving.

Op 9 september 2021 heeft het bestuur het beleidsplan voor het dorpshuis vastgesteld.

adverteren monuta hopmans terVeld Personal Touch Travel ZING!
krul montapanel adverteren monuta poeder WHBi
berghuis eltjo tiemedekker adverteren vdduin veenenfysio
cobykuiper koudenwarmtetechniek Liewes noordhuis vdveen adverteren